تحلیل آماری و مشاوره انجام فصل 4

مدل سازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) که با نماد SEM نمایش داده میشود، را میتوان یک روش آماری دانست که رویکردی تاییدی نسبت به نظریه های ساختاری مربوط به پدیده ها دارد (یعنی آزمودن فرضیه ها). فرایندهای علی، معمولا در این ساختارها، نمود عینی پیدا می کنند و در واقع، مشاهدات صورت گرفته از متغیرها یا پدیده ها را نمایش می‌دهند.

در تحلیل معادلات ساختاری، فرایندها، شاخص ها، آزمونها و متغیرهای متعدد با پیچیدگی های بالایی میتوانند نقش آفرین باشند، مانند:

 1. پیش پردازش داده ها از جمله بررسی نرمال بودن نمونه ها، داده های گمشده، داده های پرت و داده های بی تفاوت
 2. تحلیل عاملی اکتشافی
 3. بررسی نوع مدل های اندازه گیری از نظر انعکاسی (Reflective) یا ترکیبی (Formative) بودن، از طریق بررسی های خبرگی و ازمون تتراد
 4. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
 5. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم
 6. بررسی روایی (validity) و پایایی (Reliability) مدل های اندازه گیری
 7. بررسی برازش مدل ساختاری از طریق شاخص های مطلق (Absolute)، نسبی (Comparative) و مقتصد(Parsimonious)
 8. تحلیل ساختاری مدل از طریق آزمودن معنی داری ضرایب مسیر و بررسی ضریب تعیین (R2) سازه های درون‌زا
 9. بررسی متغیرهای کنترل
 10. بررسی میانجگری متغیرهای تعیین شده
 11. بررسی تعدیلگری متغیرهای تعیین شده
 12. انجام طرح های پژوهشی آزمایشی و تجربی (Experimental Manipulation) از طریق معادلات ساختاری
 13. پیاده سازه مدل های ساختاری با معرف های چندگانه و علل چندگانه (Multiple Indicators and Multiple Causes) که با نماد MIMIC نشان داده می‌شوند.

در خانواده رویای زیبا، تمامی موارد بالا با توجه به نوع و جنس پژوهش مورد نظر، و همچنین درخواست پژوهشگران انجام میگردند و همچنین دارای بهای ثابت و منصفانه ای نیز، می باشند.

انجام کامل فصل 4 (ارشد، دکتری)، با در نظر گرفتن تمامی وارد بالا، با نرم افزارهای AMOS و SmartPLS(ایموس و اسمارت پی ال اس) توجه به درخواست پژوهشگر محترم، صرفا با مبلغ 900,000 تومان و در طول زمان حداکثر 6 روز پذیرفته میگردد. این مبلغ و طول زمان تحویل پروژه، برای هرگونه پروژه ای حتی با پیچیدگی ها، تعدا  متغیرها  و فرضیه های متنوع، ثابت است. دلیل این مبلغ منصفانه و مدت زمان مناسب برای تحویل پروژه، خبرگی اعضای خانواده رویایی زیبا در انجام بیش از 545 پروژه تخصصی معادلات ساختاری، از زمان شکل گیری خانواده رویای زیبا می باشد.

شیوه پرداخت: پس از ثبت پروژه و تایید آن توسط سایت، میزان 30 درصد از کل مبلغ، از جانب شما پرداخت میگردد و پروژه در دستور کار قرار میگیرد. پس از اتمام پروژه، 70 درصد باقی مانده از کل مبلغ نیز، از جانب شما پرداخت شده و فایل نهایی (به همرا تمامی خروجی های نرم افزار و فایل داده ها) را دانلود می نمایید. در صورت نارضایتی و یا نیاز به اصلاحات در تحلیل ها، به سرعت و بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای این کار از جانب خانواده رویای زیبا صورت می‌پذیرد (البته تاکنون موارد بسیار نادری از شکایت و نارضاتی وجود داشته است).

مزیت رقابتی: رویای زیبا، بدون بررسی و تحلیل ریالی پروژه شما، قیمت را تعیین میکند و دیگر نیازی نیست تا ابتدا به استعلام قیمت با توجه به پروژه خود بپردازید و سپس تصمیم بگیرید. منصفانه ترین قیمت، با بالاترین کیفیت و بهترین ضمانت، از طرف گروه رویای زیبا تقدیم شما دانشجویان و پژوهشگران محترم و گرامی می‌گردد.  این نشان از شفافیت و صداقت ما با شماست.

انجام بیش از 545 پروژه، با نرخ اصلاحی 6 درصد، از ابتدای شکل گیری خاتواده رویای زیبا، نشان از اعتماد شما و صداقت و کیفیت کاری این خانواده دارد.

 

نوع پروژه

مبلغ

مدت زمان تحویل

انجام کامل فصل 4 از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای AMOS و SmartPLS (ایموس و اسمارت پی ال اس) با هرگونه و هر تعداد فرضیه، متغیر، سوالات پرسشنامه و پیچیدگی

 

900,000  تومان

 

 

حداکثر 6 روز

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است