امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

از آنجا که همیشه مقالات منتشر شده در ژورنال های معتبر، به عنوان یک الگو و راهنما برای سایر پژوهش ها قرار می‌گیرند؛ بنابراین نیاز است تا در مورد داوری آنها، به ویژه روش پژوهش و شیوه های آماری به کار رفته در مقالات، حساسیت بیشتری نشان داد. فصلنامه (مدیریت بازرگانی) دانشگاه تهران، از جمله مجلات معتبری است که در ایران، دارای کیفیت و شهرت علمی بالایی است. ولی متاسفانه در اکثر شماره های منتشر شده این فصلنامه؛ به طور متوسط بیش از 60درصد مقالاتی که از شیوه های آماری استفاده کرده اند، دارای ایرادهای بزرگ و مهمی هستند که ارزش مقالات را ساقط می‌کنند و در واقع غیرقابل استناد می‌گردند. 

علی رغم مکاتباتی که با سردبیر و دبیر محترم این فصلنامه وجود داشته و این مشکلات اساسی بین گردیده‌اند، ولی باز هم توجهی به این موضوع نشده و در نتیجه، هنوز هم شاهد انتشار مقالات پر ایراد و بدون ارزش علمی، حتی توسط اساتید بزرگ و به نام دانشگاه‌های معتبر کشور، در این فصلنامه هستیم.

بنابراین، بر اساس رسالت و تعهد علمی خود تصمیم به انتشار مقالات این فصلنامه و گزارش ایرادهای روش شناسانه و آماری آنها گرفتیم.  برای شروع، از شماره سوم (پاییز) این فصلنامه در سال 96 شروع مینماییم و در هر بخش به ارائه یک مقاله (که دارای ایراد روش شناسانه و آماری است) میپردازیم.

 

hamid1

 

 

 

 

عنوان مقاله: رابطة بين مفهوم يکپارچة CLV و ارزشهاي سازماني در بيمه

 

اشکالات:

این مقاله دارای یک ایراد بسیار بزرگ است که اصولا تمام یافته های پژوهش را زیر سوال می‌برد. در این مقاله ذکر شده است که چهار جامعه کارمندان، مشتریان، سهامداران و کارشناسان CLV در 18 شعبه مورد مطالعه قرار داده شده و از هر جامعه 400 نفر را به عنوان نمونه برگزیده اند که به صورت میانگین برای هر شعبه حدود 22 نفر در نظر گرفته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی همبستگی میان ارزش کارمندان، ارزش مشتریان و ارزش سهامداران، با مفهوم یکپارچه CLV است. مشکل اصلی این است که چگونه نمونه های هر کدام از این سه متغیر ارزش کارمندان، مشتریان و سهامداران را با متغیر مفهوم یکپارچه CLV منطبق (Match) نموده اند؟؟ چون برای آزمون همبستگی، خیلی مهم است که در هر شعبه، کدامیک از کارمندان، مشتریان و سهامداران، با کدامیک از کارشناسان CLV منطبق شده اند. در این پژوهش، اصولا چنین چیزی، یعنی منطبق کردن افراد با یکدیگر صحیح نمی‌باشد و از لحاظ مفهومی دارای ایراد خواهد بود. از طرف دیگر هم، نمی‌توان به صورت تصادفی این افراد را با یکدیگر منطبق نمود، پس بهترین کار این است که میانگین نمرات هر کدام از این سه متغیر مستقل، با متغیر مفهوم یکپارچه CLV را در هر شعبه با هم مقایسه کرد. یعنی در واقع حجم نمونه واقعی 18 خواهد شد که همان تعداد شعب است. البته باز هم در این حالت، در مورد متغیر (ارزش سهامداران) مشکل ایجاد می‌شود، چرا که نمی‌توان گفت که هر شعبه برای خودش سهامدار دارد، بلکه سهامداران متعلق به کل مجموعه بیمه هستند و نمی‌توان آنها را بر اساس هر شعبه تفکیک نمود. در این مقاله، بدون توجه به این مسائل و بر اساس حجم نمونه 384 برای هر کدام از این چهار جامعه اقدام به بررسی همبستگی شده است که صحیح نیست و در واقع، سطح تحلیل را از سطح کلان و هر کدام از جوامع، به سطح افراد حاضر در جوامع تنزل داده اند. در واقع باید حجم نمونه بر اساس تعداد شعب تعیین می‌شد و نه افراد. اصولا در این پژوهش، تعیین حجم نمونه بر اساس تعداد افراد بدین معنی است که حتی اگر انطباقی هم صورت گرفته شده باشد بر اساس انطباق فرد به فرد بوده است که کاملا غلط بوده و نتایج این پژوهش قابل استناد نخواهند بود.

***همچنین، اصولا بر اساس ادبیات پژوهشی، چنین تحقیقاتی را با استفاده از سری های زمانی انجام می‌دهند و نه آزمون همبستگی.

 

 *** نکته جالب اینجاست که این مقاله توسط اساتید بزرگ رشته مهندسی صنایع (استاد، دانشیار و استادیار) در دانشگاه تربیت مدرس نوشته شده است!!!!

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است