امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

از آنجا که همیشه مقالات منتشر شده در ژورنال های معتبر، به عنوان یک الگو و راهنما برای سایر پژوهش ها قرار می‌گیرند؛ بنابراین نیاز است تا در مورد داوری آنها، به ویژه روش پژوهش و شیوه های آماری به کار رفته در مقالات، حساسیت بیشتری نشان داد. فصلنامه (مدیریت بازرگانی) دانشگاه تهران، از جمله مجلات معتبری است که در ایران، دارای کیفیت و شهرت علمی بالایی است. ولی متاسفانه در اکثر شماره های منتشر شده این فصلنامه؛ به طور متوسط بیش از 60درصد مقالاتی که از شیوه های آماری استفاده کرده اند، دارای ایرادهای بزرگ و مهمی هستند که ارزش مقالات را ساقط می‌کنند و در واقع غیرقابل استناد می‌گردند. 

 

علی رغم مکاتباتی که با سردبیر و دبیر محترم این فصلنامه وجود داشته و این مشکلات اساسی بین گردیده‌اند، ولی باز هم توجهی به این موضوع نشده و در نتیجه، هنوز هم شاهد انتشار مقالات پر ایراد و بدون ارزش علمی، حتی توسط اساتید بزرگ و به نام دانشگاه‌های معتبر کشور، در این فصلنامه هستیم.

 

بنابراین، بر اساس رسالت و تعهد علمی خود تصمیم به انتشار مقالات این فصلنامه و گزارش ایرادهای روش شناسانه و آماری آنها گرفتیم.  برای شروع، از شماره سوم (پاییز) این فصلنامه در سال 96 شروع مینماییم و در هر بخش به ارائه یک مقاله (که دارای ایراد روش شناسانه و آماری است) میپردازیم.

 

hamid1

 

عنوان مقاله: رفتار خريد بدون برنامه‌ريزي برخط مصرف‌كنندگان در تجارت اجتماعي: نقش تعاملات شبه‌اجتماعي كاربران (مطالعة موردي: كاربران شبکة اينستاگرام)

 

اشکالات:

1) با توجه به شکل شماره 2 در مقاله ،یکی از بزرگترین اشکالات این مقاله، اجرای دو مدل متفاوت برای تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول است!!! جدا نمودن متغیرهای مستقل و وابسته و اجرای مدل های متفاوت برای آنها یک بدعت کاملانادرست است که منجر به گزارش نادرست شاخص های برازش مدل و همچنین شاخص روایی واگرا میشود. بنابراین نمیتوان به گزارش های برازش مدل که در جدول شماره 5 ارائه گردیده اند استناد نمود.

2) با توجه به بارهای عاملی که در جدول شماره 2 و شکل شماره 2 گزارش شده اند، میزان AVE های ارائه شده در جدول شماره 2 برای تمام متغیرها کاملا غلط هستند و در واقع، 6 متغیر این پژوهش دارای روایی همگرا نمی‌باشند. بنابراین نمیتوان وارد مرحله تحلیل ساختاری مدل شد.

3) با توجه به جدول 2 و شکل 2 ،میزان بارعاملی دو سوال از متغیر تعاملات فرا اجتماعی منفی هستند که به هیچ وجه قابل دفاع نمیباشند و باید حذف شوند. در حالی که این دو سوال در مدل باقی مانده اند و تحلیل های انجام شده در حضور آنها صورت گرفته است!!! از سوی دیگر، چندین سوال با بار عاملی کمتر از 0.5 در چند متغیر حضور دارند که باید حذف میشدند ولی این اتفاق نیفتاده است که منجر به نتایج بی اعتبار میشود.

4) روایی واگرا در این پژوهش محاسبه نشده است.

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است