آموزش نرم افزارهای AMOS و SmartPLS (ایموس و اسمارت پی ال اس)

مدل سازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) که با نماد SEM نمایش داده میشود، را میتوان یک روش آماری دانست که رویکردی تاییدی نسبت به نظریه های ساختاری مربوط به پدیده ها دارد (یعنی آزمودن فرضیه ها).فرایندهای علی، معمولا در این ساختارها، نمود عینی پیدا می کنند و در واقع، مشاهدات صورت گرفته از متغیرها یا پدیده ها را نمایش می‌دهند.

در تحلیل معادلات ساختاری، فرایندها، شاخص ها، آزمونها و متغیرهای متعدد با پیچیدگی های بالایی میتوانند نقش آفرین باشند، مانند:

 1. پیش پردازش داده ها از جمله بررسی نرمال بودن نمونه ها، داده های گمشده، داده های پرت و داده های بی تفاوت
 2. تحلیل عاملی اکتشافی
 3. بررسی نوع مدل های اندازه گیری از نظر انعکاسی (Reflective) یا ترکیبی (Formative) بودن، از طریق بررسی های خبرگی و ازمون تتراد
 4. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
 5. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم
 6. بررسی روایی (validity) و پایایی (Reliability) مدل های اندازه گیری
 7. بررسی برازش مدل ساختاری از طریق شاخص های مطلق (Absolute)، نسبی (Comparative) و مقتصد(Parsimonious)
 8. تحلیل ساختاری مدل از طریق آزمودن معنی داری ضرایب مسیر و بررسی ضریب تعیین (R2) سازه های درون‌زا
 9. بررسی متغیرهای کنترل
 10. بررسی میانجگری متغیرهای تعیین شده
 11. بررسی تعدیلگری متغیرهای تعیین شده
 12. انجام طرح های پژوهشی آزمایشی و تجربی (Experimental Manipulation) از طریق معادلات ساختاری
 13. پیاده سازه مدل های ساختاری با معرف های چندگانه و علل چندگانه (Multiple Indicators and Multiple Causes) که با نماد MIMIC نشان داده می‌شوند.

تمامی مواردی که ذکر گردیدند، به صورت خصوصی و یا نیمه خصوصی در کارکاه های حداکثر 7 نفره، و در طول یک جلسه و مدت زمان حداکثر هشت ساعت تدریس میگردند.

بهای این کارگاه ها با توجه به تعداد شرکت کنندگان به شرح زیر می باشد:

محتوای کارگاه

تعداد شرکت کنندگان

بهای کارگاه

طول مدت دوره

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای

 AMOS / SmartPLS 3

 

 

1

 

900,000 تومان

 

 

 

دو جلسه و حداکثر 8 ساعت

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای

AMOS/SmartPLS3

 

 

3

 

550,000تومان  

 

دو جلسه و حداکثر 8 

ساعت

 

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای

 AMOS/SmartPLS3

 

 

5

 

450,000 تومان

 

 

دو جلسه و حداکثر 12 ساعت

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزارهای

 AMOS/SmartPLS3

 

 

7

 

350,000 تومان

 

 

دو جلسه و حداکثر 12 ساعت

 

اگر تعداد شرکت کنندگان، زوج باشد، مبلغ ردیف بالاتر، از آنها دریافت میگردد. برای مثال، اگر دو نفر قصد شرکت در کارگاه را داشته باشند، هر فرد، مبلغ 900,000 تومان پرداخت خواهد نمود.

شیوه درخواست کارگاه: .  میتوانید برای ثبت نام با شماره زیر تماس حاصل نمایید :

0912-2116413      دکتر تفقدی

 

مزیت رقابتی: تعهد به میزان سقف پایین تعداد شرکت کنندگان، یکی از شاخص های مهم کیفیت است که متاسفانه در اکثر کارگاه های آموزشی رعایت نمیشود. در این حالت، کارگاه از حالت تعاملی خارج شده و مدرس صرفا به بیان مونولوگ و سخنرانی میپردازد. ولی در کارگاه های برگزار شده توسط خانواده رویای زیبا، همیشه این سقف هفت نفری برای شرکت کنندگان مورد توجه ویژه بوده و می‌باشد که سبب تعامل حداکثری مدرس با دانشجویان و پژوهشگران گردیده و بین آنها دیالوگ برقرار می گردد.

علاوه بر موارد ذکر شده، در کارگاه های برگزار شده توسط خانواده رویای زیبا، موارد زاید و غیر مفید حذف گردیده و از کلی گویی ها اجتناب میگردد. به همین سبب، طول مدت دوره به هشت ساعت تقلیل یافته که این مورد، با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته از دانشجویان و پژوهشگران، بسیار مفید و با ارزش تلقی گردیده است.

سفارش پروژه

از طریق فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید و فایل های خودتان را برای بررسی کارشناسان ما ارسال نمایید. تمامی فایل ها بررسی و از طریق پیامک به شما اطلاع داده میشود.
حداکثر 10 فایل
فایل های مجاز jpg, jpeg, docx, doc, sav, rar, zip, png, pdf, exel, txt
 

0912-2116413

 

               support@royayeziba.com                 

info@royayeziba.com  

hr.tafaghodi@yahoo.com

 راهنما   | درباره ما  تماس با ما

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ است